Business

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജപ്പാനിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിരവധി ജോലി ഓഫറുകൾ | Jobs Japan

jobs in japan for indians

ജനസംഖ്യ കുറയുന്നതും ആ രാജ്യത്ത് പ്രായമാകുന്ന സമൂഹവും കാരണം പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ ഒരു നിശ്ചിത തലത്തിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും നൈപുണ്യവും ഉള്ള വിദേശ പൗരന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി 2019 ഏപ്രിലിൽ ജപ്പാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് സ്പെസിഫൈഡ് സ്കിൽഡ് വർക്കർ (എസ്എസ്ഡബ്ല്യു).ഇന്ത്യയിലെ ജപ്പാൻ അംബാസഡർ സുസുക്കി സതോഷിയും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷ് വർധൻ ശ്രിംഗ്‌ലയും ചേർന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രം ഈ ‘നിർദ്ദിഷ്ട നൈപുണ്യ തൊഴിലാളി’ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജപ്പാനിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന കരാർ ആണ്.

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, നിർമ്മാണം, വ്യോമയാന, ഭക്ഷ്യ സേവനങ്ങൾ, കൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉടൻ തന്നെ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ ഓഫറുകൾ കണ്ടെത്താം. നിർദ്ദിഷ്ട വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെ പരമാവധി അഞ്ച് വർഷം വരെ ജപ്പാനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള സഹകരണ മെമ്മോറാണ്ടം ജനുവരി 18 ന് ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ഒപ്പിട്ടു. ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ, എസ് എസ് ഡബ്ലിയു സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ അവസരങ്ങൾ ജാപ്പനീസ് ഭാഷാ പഠനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Also Read | മിഡിലീസ്റ്റിലെ വ്യവസായ പ്രമുഖരിൽ 15 ൽ പത്തും മലയാളികൾസ്പെസിഫൈഡ് സ്കിൽഡ് വർക്കറിന് കീഴിൽ 14 നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസായ മേഖലകളുണ്ട്. നഴ്സിംഗ് കെയർ (പരിപാലനം), ബിൽഡിംഗ് ക്ലീനിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്, മെഷീൻ പാർട്സ് & ടൂളിംഗ് വ്യവസായങ്ങൾ, വ്യാവസായിക യന്ത്ര വ്യവസായം, ഇലക്ട്രിക്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വിവര വ്യവസായങ്ങൾ, നിർമ്മാണ വ്യവസായം, കപ്പൽ നിർമ്മാണം, കപ്പൽ യന്ത്ര വ്യവസായം, വാഹന നന്നാക്കൽ, പരിപാലനം, വ്യോമയാന വ്യവസായം, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖല, കൃഷി , ഫിഷറീസ്, അക്വാകൾച്ചർ, ഭക്ഷ്യ പാനീയങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ സേവന മേഖല.

ജപ്പാനിൽ തൊഴിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ ജപ്പാൻ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ജോലി ലഭിക്കണം എങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ്‌ സ്‌കിൽഡ് ടെസ്റ്റ് പാസാകാണം. Visit: Specified Skilled Worker Japan.

News Summary: Jobs for Indians in Japan. Specified Skilled Worker Program. Read more News Malayalam News from Hourly Malayalam | Kerala News In Malayalam | India News In Malayalam  | Sports News Malayalam.

You may also like

RBI-warns-public-about-shady-digital-lending-apps
Business

മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വായ്‌പ എടുക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക | Loan Apps

അമിത പലിശ നിരക്കിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും, തിരിച്ചടവ് വൈകിയാൽ കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് ഗുണ്ടകളെ ...

More in:Business

SBI Savings Account for Minor
Business

കുട്ടികൾക്കായി SBI യിൽ Zer0 ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം | SBI Savings Account for Minor

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിക്ഷേപവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനായി എസ്. ബി. ...

Comments are closed.